საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

პროექტი მერიასთან ერთად

წარმოადგინეთ იდეები და განახორციელეთ მოცემული რესურსების გათვალისწინებით

თუ თქვენი წარმოდგენილი პროექტი მოიპოვებს ხმათა უმრავლესობას
ჩვენ დაგეხმარებით მის განხორციელებაში

პროექტი არ მოიძებნა


ხმის მიცემის ბოლო ვადა
{{days}} დღე {{hours}} საათი {{minutes}} წუთი

პროექტის წარმოდგენის ვადები: {{projects.startDate | date}} - {{projects.endDate | date}}

{{applicantPr.title}}
{{applicantPr.organizationName}}
{{applicantPr.startDate | date}} - {{applicantPr.endDate | date}}
{{applicantPr.voterQuantity}} - ხმა
დასრულებული პროექტები

პროექტის წარმოდგენის ვადები: {{finishedProject.startDate | date}} - {{finishedProject.endDate | date}}

{{subProject.title}}
{{subProject.organizationName}}
{{subProject.startDate | date}} - {{subProject.endDate | date}}
{{subProject.voterQuantity}} - ხმა